KostkaESK - szybkie tworzenie list konkursowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 08.03.2018

Zarząd PZHGP Oddział PPM informuje, że spisy gołębi dorosłych należy sporządzić w trzech(3) egzemplarzach w tym jeden potwierdzony przez lekarza weterynarii i dostarczyć do zarządów sekcji w terminie do dnia 20 marca 2018 r. Spisy winny być wypełnione czytelnie !!!!. Gołębie muszą być wpisane w kolejności:          najstarszy rocznik,       najmniejszy numer oddziału,      najniższy numer obrączki. Np.

l.p.

Numer obr.rod.

płeć

barwa/GMP

1

PL- 0466 - 14 -3836  

1

  1

2

PL- 0466 - 14- 3937

    0

 7/ G

   3

PL – 0466 - 15 - 1282

   1

  7

4

PL – 0466 – 15 - 1283

    0

 1/ G

5

PL-0466-16-1329

0

  2

6

PL-0466-16-1330

1

  16

7

PL-0478-16-5843

1

   5

8

PL-041-17-4046

   0

   7/ G

9

PL-0466-17-7080

   0

   6/ G

10

PL-0466-17-7081

    0

   5/ G

 Wpisujemy jednak barwy gołębia w tym roku (nie ma ułatwienia) .

 

Aktualny czysty spis do pobrania z zakładki ,,Pliki do pobrania”


Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.02.2018

                                                                          Gołymin-Ośrodek 22.01.2018 r.                             

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Oddziału Pułtusko- Przasnysko-Makowskiego

06 - 420  Gołymin - Ośrodek

ul.Rolnicza3

 

                                                                     Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

                                                                                         Zarząd Okręgu Ciechanów

                                                                                                  06 - 500 Mława

                                                                                                       ul. Długa 2

 

Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2018

Lp.

Data

Miejscowość

Kategoria

Lista

konkursowa

1.

29.04.2018

Toruń

A

Oddz.

2.

06.05.2018

Bydgoszcz

A

Oddz.

3.

13.05.2018

Nakło / Notecią

A

Oddz.

4.

20.05.2018

Człopa

A,B

Oddz.                     GMP       

5.

26.05.2018

Gransee

BC

Oddz. Rej.             GMP

6.

03.06.2018

Czlopa II

AB

Oddz.                     GMP

7.

09.06.2018

Gransee II

BC

Oddz. Rej.             GMP

8.

16.06.2018

Peine

CM

Oddz.Rej. Okr.      GMP  

9.

24.06.2018

Czlopa III

AB

Oddz.                     GMP

10.

30.06.2018

Peine II

CM

Oddz. Rej. Okr.     GMP

11.

08.07.2018

Człopa IV

AB

Oddz.                     GMP

12.

14.07.2018

Gransee III

BC

Oddz. Rej.             GMP

13

21.07.2018

Gransee IV

C

Oddz. Rej.             GMP

14

27.07.2018

Bruksela

M

Oddz.  Rej. Okr.

          Ilość lotów w kategoriach:

kat. A  -  7

kat. B  -  7

kat. C  -  6

kat. M -  3

 

V- CE  Prezes Oddziału d/s org. lotów                                             Prezes Oddziału

                Jerzy Humięcki                                                              Zdzisław Stawiński


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.02.2018

W zakładce “Pliki do pobrania” dodano nowy druk spisowy Gołębi Dorosłych/Młodych 2018. W druku tym brak jest rubryki z barwą gołębi. Jest natomiast rubryka GMP w której to możemy wstawić literkę ,,G"  co oznacza, że dany gołąb jest wytypowany do GMP.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.02.2018

SzP. ………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z § 54 pkt 1 i 2 STATUTU PZHGP w dniu 25 luty 2018 r. o godz.10.00 (I termin), 10.30 (II termin), zwołuje się WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ODDZIAŁU PZHGP PUŁTUSKO-PRZASNYSKO-MAKOWSKIEGO.

Zebranie odbędzie się w MIEJSKIM DOMU KULTURY w PRZASNYSZU ul. 3 MAJA.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

Otwarcie zebrania

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania
 2. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokólantów (2 osoby)
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby)
 7. Odczytanie protokołu z WZD Oddziału w dniu 26.02.2017r.
 8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej
 11. Dyskusja
 12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału
 13. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2018 rok
 14. Podanie do wiadomości członków planów lotów na 2018 rok
 15. Dyskusja
 16. Sprawy różne
 17. Odczytanie i przegłosowanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 18. Zakończenie zebrania

 

                    PREZES ZARZĄDU                                                                        SEKRETARZ

                /-/Zdzisław STAWIŃSKI                                                         /-/Waldemar TROCHIMIUK


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.10.2017

Podziękowanie dla Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach za wsparcie finansowe PZHGP Sekcji Chorzele w sezonie lotowym 2017 składa Zarząd Sekcji Chorzele.                              

                                                          


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<