Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.11.2020

                  Dodatkowa Informacja wystawowa

Obowiązujące Kategorie na Wystawę Okręgową na 2020r.

Kategorie Okręgowe za 1 rok:

Kategorie:

A-   za rok 2020 - 5 konkursów loty od 100 - 400km. +-5%

Listy Sekcyjna lub Oddziałowe (z zachowaniem limitów)

B-   za rok 2020– 4 konkursy loty od 300 - 600km. +-5%

Listy Sekcyjne (Loty tylko do 400km.),Oddziałowe lub Rejonowe.

C-   za rok 2020 – 3 konkursy loty ponad 500km. +-5%

Listy Oddziałowe lub Rejonowe minimalny konkurso kilometraż 1500kkm.

E-  Maraton za rok 2020 – 2 konkursy loty ponad 700km.

Listy Oddziałowa i Okręgowe.

 

Kategorie Okręgowe za 2 lata:

Według Komunikatu wydanego przez Zarząd Główny na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych.        

 

            Gołębie w kategoriach sportowych tj. A, B, C, D, E, F, G, H, I  na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych zajmujące miejsca od 1-3 zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną wg. Uchwały Zarządu Okręgu PZHGP Ciechanów.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze dostarczanie dokumentacji do Zarządów Oddziałów.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.10.2020

Informacja dotycząca Wystaw.

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie pandemiologiczne oraz wprowadzanie w Polsce nowych obostrzenia w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. (Dz. U. Poz. 1758).

Zarząd Okręgu Ciechanów PZHGP informuje Kolegów Hodowców o zmienionej formule wystawy Okręgowej w tym roku tj. sklasyfikowanie gołębi tylko w „Kategoriach Sportowych” uprasza się kol. Hodowców o złożenie stosownej dokumentacji    „ Kart wystawowych „ za pośrednictwem macierzystych Zarządów Oddziałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia30.11.2020 r. wg. wytycznych zawartych w przedmiotowym komunikacie Okręgowym za1-rok, a także komunikacie Zarządu Głównego w załączniku.

W przypadku ustaniu przeszkód wynikających z bieżącej sytuacji epidemicznej zostanie wydany szczegółowy Komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP dotyczący 70.Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych, w której planuje się uczestnictwo tylko gołębi w kategoriach sportowych.

                                                                                      Za Zarząd


Plik .pdf


Plik .doc


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.10.2020

                                                      KOMUNIKAT

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 24.10.2020 ZOSTAJE ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA ZAKAZ ZGROMADZEŃ.

                                                                             PREZES ODDZIAŁU


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.10.2020

                                          Wyniki sezonu 2020

                                             Gołębie stare

                         OKRĘG PZHGP Ciechanów – Rejon I

                                    (Nasielsk, Pułtusk, PPM)

Kategoria C (pow. 475 km)

│ L.p. │ Nazwisko,Imię              │ Nr Sek. │ Coefficient │Konk │

│ 1 │TARCZYŃSKI MICHAŁ      │ 466       │ 221.92       │ 12 │

│ 2 │GRABOWSKI ZBIGNIEW   │ 466      │ 283.04        │ 12 │

│ 3 │BIRAGA KAMIL                 │ 466       │ 380.30        │ 12 │

Najszybsze gołębie kategorii C (pow. 475 km)

-------------------------------------------------------------------------------------------

L.P. Nazwisko                    Nr gołębia Ilość     konk. Coeficient    Konk/Km     Nr lotu

--------------------------------------------------------------------------------------------

1 PĄGOWSKI PIOTR         PL-274-15-16683  3          18.82      1822.040     5, 2, 4

2 ADAMSKI Zbigniew         PL-041-16-8810     3          19.89      1748.760    2, 4, 5

3 TARCZYŃSKI MICHAŁ     PL-0466-14- 3531  3          29.99      1569.150    5, 2, 1

Kategoria M (pow. 700 km)

│ L.p. │ Nazwisko,Imię              │Nr Sek. │ Coefficient │Konk │

│ 1 │   KOŁAKOWSKI ŁUKASZ │ 466      │133.88        │  6 │

│ 2 │   TARCZYŃSKI MICHAŁ    │ 466      │ 214.96       │ 6 │

│ 3 │    KRÓLIKOWSKI PIOTR  │ 466       │ 220.80       │ 6 │

Najszybsze gołębie kategorii M (pow. 700 km)

------------------------------------------------------------------------------------------

L.P. Nazwisko                    Nr gołębia Ilość       konk. Coeficient  Konk/Km    Nr lotu

------------------------------------------------------------------------------------------

1 REKOSZ TERESA           PL- 044-16-16716      2        15.58     1499.120      4, 3

2 KOŁAKOWSKI ŁUKASZ   PL-239-18--4415        2        18.59     1439.300     4, 3

3 WILKOWSKI ADAM         PL-466-17—8256       2         31.46     1474.440     3, 4


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 27.09.2020

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Ciechanów    

                          Kol.  …………………………………………….……………………………………………….. 

        Delegat Walnego Zebrania   P.Z.H.G.P.  Okręg Ciechanów

Proponowany Porządek Zebrania

W oparciu o Rozdział IX paragraf 41, pkt. 1 Statutu PZHGP w imieniu Zarządu Okręgu zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PZHGP Okręg Ciechanów, które odbędzie się w dniu 11.10.2020r

W Sali GOK w Strzegowie I piętro godz. 10.00

                 Rozpoczęcie zebrania o godz.10,00 I termin,  10,30 II termin

1. Otwarcie zebrania i powitanie delegatów- Prezes Zarządu Okręgu

2. Przyjęcie Porządku Zebrania

3. Wybór Przewodniczącego

4. Wybór  protokólantów zebrania

5. Wybór Komisji Mandatowej (3-5 osób)

6.Wybór Komisji Wnioskowej (3-5 osób)

7.Sprawozdanie Komisji Mandatowej

8. Odczytanie protokołu z WSZD Okręg Ciechanów-Sekretarz

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za miniony okres (Prezes i V-ce Prezes ds. Fin.)

10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przedstawienie wniosku dot. Absolutorium za okres   sprawozdawczy

11.Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej

12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13.Głosowanie wniosku dot. absolutorium dla Zarządu Okręgu za okres sprawozdawczy

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

15. Dyskusja

16.Uchwalenie ramowego budżetu działalności Okręgu Ciechanów na rok 2020.

17.Zamknięcie obrad

                                                      Za Zarząd

          Sekretarz                                                                         Prezes Zarządu


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<

Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Nakło
z dnia 20.09.2020Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2020


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2020