Reklama

Poradnik Hodowcy - prenumerata 2017

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


KOMUNIKAT

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.02.2017

Zarząd PZHGP Oddział PPM informuje, że spisy gołębi dorosłych należy sporządzić w trzech(3) egzemplarzach potwierdzonych przez lekarza weterynarii i dostarczyć do zarządów sekcji w terminie do dnia 20 marca 2017 r. Spisy winny być wypełnione czytelnie. Gołębie muszą być wpisane w kolejności:          najstarszy rocznik,       najmniejszy numer oddziału,      najniższy numer obrączki. Np.

l.p.

Numer obr.rod.

płeć

barwa

1

PL – 044 – 10 – 9072

1

9

2

PL- 0406 – 10- 3937

    0

9    G

   3

PL – 041 - 11 - 12827

   1

10

4

PL – 041 – 11 - 12828

    0

10  G

5

PL-044-11-5270

0

  9

6

PL-044-11-13301

1

  1

7

PL-044-11-13313

1

  5

8

PL-044-12-4046

   0

 1    G

9

PL-044-12-4053

   0

  4   G

10

PL-044-12-4054

    0

  9   G

literka G obok barwy oznacza gołębia zaznaczonego do 50, tak dla przypomnienia oczywiście :)

 Itd.

Aktualny czysty spis do pobrania z zakładki ,,Pliki do pobrania”
 


PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH I MŁODYCH ODDZIAŁU PPM 2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.02.2017

                                                                                                                 Gołymin-Ośrodek 21.01.2017 r.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Oddziału Pułtusko- Przasnysko-Makowskiego

06 - 420  Gołymin - Ośrodek

ul.Rolnicza3

                                                                         Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

                                                                                       Zarząd Okręgu Ciechanów

                                                                                               06 - 500 Mława

                                                                                                  ul. Długa 2

                                             Plan lotów gołębi dorosłych na rok 2017

Lp.

Data

Miejscowość

Kategoria

Lista

konkursowa

1.

29.04.2017

Toruń I

A

Oddz.

2.

03.05.2017

Toruń II

A

Oddz.

3.

07.05.2017

Kcynia I

A

Oddz.

4.

14.05.2017

Kcynia II

A

Oddz.

5.

21.05.2017

Pniewy I

AB

Oddz.

6.

27.05.2017

Ludwigsfelde I

CB

Oddz.

7.

04.06,.2017

Pniewy II

AB

Oddz.

8.

10.06.2017

Ludwigsfelde II

CB

Oddz.

9.

17.06.2017

Peine I

MC

Okr.Oddz.

10.

25.06.2017

Pniewy III

AB

Oddz.

11.

01.07.2017

Peine II

MC

Okr.Oddz.

12.

09.07.2017

Pniewy IV

AB

Oddz.

13

15.07.2017

Ludwigsfelde III

CB

Oddz.

14

22.07.2017

Ludwigsfelde IV

CB

Oddz.

15.

29.07.2017

BRUKSELA

MC

Okr.Oddz.

Ilość lotów w kategoriach:

kat. A  -  8

kat. B  -  8

kat. C  -  7

kat. M -  3

 

Plan lotów gołębi młodych na rok 2017

L.p.

Miejscowość

Data

Kat. Lista konkursowa

1

Włocławek I

20.08.2017

A Oddziałowa GMP

2

Włocławek II

27.08.2017

A Oddziałowa GMP

3

Radziejów

03.09.2017

A Oddziałowa GMP

4

Gniezno

10.09.2017

A Oddziałowa GMP

 

  V- CE  Prezes Oddziału d/s org. lotów                                             Prezes Oddziału

                Jerzy Humięcki                                                              Zdzisław Stawiński


PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ODDZIAŁU PPM 26.02.2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.02.2017

SzP. ………………………………………………………………………………………..

Zgodnie z § 54 pkt 1 STATUTU PZHGP w dniu 26 luty 2017 r. o godz.10.00 (I termin), 10.30 (II termin), zwołuje się WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ODDZIAŁU PZHGP PUŁTUSKO-PRZASNYSKO-MAKOWSKIEGO.

Zebranie odbędzie się w MIEJSKIM DOMU KULTURY w PRZASNYSZU ul. 3 MAJA.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

Otwarcie zebrania

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania
 2. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór protokólantów (2 osoby)
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby)
 7. Odczytanie protokołu z WZD Oddziału w dniu 21.02.2016r.
 8. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej
 11. Dyskusja
 12. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału
 13. Uchwalenie preliminarza budżetowego na 2017 rok
 14. Podanie do wiadomości członków planów lotów na 2017 rok
 15. Dyskusja
 16. Sprawy różne
 17. Odczytanie i przegłosowanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 18. Zakończenie zebrania

 

                    PREZES ZARZĄDU                                                                        SEKRETARZ

                /-/Zdzisław STAWIŃSKI                                                         /-/Waldemar TROCHIMIUK

 

 


PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH KATEGORIA „C” i „M” NA ROK 2017

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.12.2016

                                                                                                                Gołymin, 12.12.2016 r.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Zarząd Oddziału Pułtusko-Przasnysko-Makowskiego

Gołymin Ośrodek, ul. Rolnicza 3, 06-420 Gołymin

 

 

                                                                          Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

                                                                           Zarząd Okręgu Ciechanów

                                                                           ul. Długa 2, 06 – 500 Mława

 

        PZHGP Zarząd Oddziału Pułtusko-Przasnysko-Makowskiego przesyła PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH KATEGORIA „C” i „M” NA ROK 2017.

 

                                                                                                            Lista Konkursowa

 

1.         27.05.              LUDWIGSFELDE  I                         B. C                oddziałowa    

2.         10.06.              LUDWIGSFELDE    II                       B. C                oddziałowa

3.         17.06.              PEINE I                                            M C          STREFA II / OKRĘGOWA

4.         01.07               PEINE II                                           M C         STREFA II / OKRĘGOWA

5.         15.07.              LUDWIGSFELDE    III                      B. C                oddziałowa    

6.         22.07.              LUDWIGSFELDE    IV                     B. C                oddziałowa

7.         29.07               BRUKSELA                                       M           STREFA II / OKRĘGOWA

                           

Strefę Nr 2 Okręgu Ciechanów tworzą Oddziały:

1. Ostrołęka   

2. Pułtusk

3. Pułtusko-Przasnysko-Makowski  

Ilość lotów:

Kat. C - 6

Kat. M - 3    

 

                                                                                                PREZES ODZIAŁU

 

 

 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.11.2016

                                                           ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału PPM zaprasza hodowców na uroczyste podsumowanie sezonu lotowego gołębi dorosłych i młodych w dniu 10.12.2016 r. O GODZ. 17:00.

Spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Szafir” Fijałkowo nr 8.

                                                                         Prezes Oddziału

                                                                        Zdzisław Stawiński


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<